ONLINE PRIJAVA ŠTETE

ON LINE PRIJAVA ŠTETE

Štetu možete prijaviti ON LINE slijedeći korake izbornika i upute na dnu stranice, putem BESPLATNOG TELEFONA 0800 5000, putem telefaxa ili u pisanom obliku u najbližoj poslovnici Allianza.
NAPOMENA: Prijavu je uz potrebnu dokumentaciju potrebno izvršiti odmah nakon završenog liječenja, a najkasnije unutar zakonskog roka zastare.


Naknada štete na Vašem automobilu, nekretnini ili nekoj drugoj privatnoj imovini biti će Vam isplaćena u samo 5 dana od prijave!
*Vrijeme se računa od prikupljene kompletne dokumentacije za oštećenike, fizičke osobe i ne odnosi se na zahtjeve za naknadu po životnim osiguranjima.

Odaberite vrstu štete:
Prijava štete osiguranja od automobilske odgovornosti Prijava štete automobilskog kasko osiguranja Prijava štete osiguranja imovine i kućnih ljubimaca Prijava štete osiguranja od nesretnog slučaja (nezgode) Prijava zahtjeva za isplatu po polici osiguranja života Zahtjev za isplatu po polici dopunskog zdravstvenog osiguranja
Online prijava je moguća samo za isplatu naknade za novorođenče