www.allianz.hr   Moj Allianz
ONLINE PRIJAVA ŠTETE
Što učiniti u slučaju nastupa osiguranog slučaja?
Što učiniti u slučaju nastupa osiguranog slučaja po polici kasko osiguranja vozila?
 1. ALLIANZ SAVJETUJE: ŠTO UČINITI U SLUČAJU PROMETNE NESREĆE?

  U slučaju nastanka prometne nesreće; vozači, sudionici prometne nesreće, u kojoj je nastala manja materijalna šteta na vozilima, dužni su odmah ukloniti vozila s kolnika i omogućiti nesmetano odvijanje prometa. Sudionici ne smiju napustiti mjesto prometne nesreće dok ne popune Europsko izvješće o nezgodi (može se skinuti s linka: http://www.huo.hr/u_slucaju.php). Ovaj obrazac služi za utvrđivanje činjeničnog stanja i ne znači da je među vozačima postignuto suglasje glede krivnje za prometnu nezgodu, niti se potpisom priznaje krivnja. Allianz savjetuje da se ipak u ovom slučaju o prometnoj nezgodi izvijesti nadležna policijska postaja (obavezno pozvati MUP ako je među sudionicima sporna odgovornost za prometnu nesreću), te podvrgavanje alkotestiranju vozača.

  U slučaju prometne nesreće s većom materijalnom štetom ili u kojoj je netko teško ozlijeđen ili izgubio život, sudionici moraju ostati na mjestu prometne nesreće, te poduzeti sve moguće radnje da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nesreće. O prometnoj nesreći potrebno je obavijestiti najbližu policijsku upravu ili postaju, te pričekati dolazak ovlaštene osobe koja obavlja očevid.

  Prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama "manja materijalna šteta u prometnoj nezgodi" je šteta nastala na objektima i na vozilima na kojima nisu oštećeni vitalni dijelovi za upravljanje i zaustavljanje, a vozila se mogu samostalno kretati na cesti.  Obrnuto, veća materijalna šteta je ona kod koje vozila imaju oštećene vitalne dijelove za upravljanje i zaustavljanje, a vozila se ne mogu samostalno kretati po cesti.  Nepozivanje MUP-a prema odredbama Uvjeta kasko osiguranja motornih vozila povlači za sobom presumpciju alkoholiziranosti vozača, što dovodi do gubitka prava iz osiguranja i otklona kasko zahtjeva. Stoga, Allianz savjetuje da u svim slučajevima gdje i sumnjate na veću materijalu štetu obavezno o prometnoj nesreći obavijestite MUP.

 2. KAKO I GDJE PRIJAVITI ŠTETU NASTALU PO KASKO POLICI OSIGURANJA ALLIANZA?

  Oštećenja na vozilu moraju biti nepromijenjena do prijave štete osiguratelju i dolaska predstavnika osiguratelja radi procjene štete.

  Prijavu štete moguće je prijaviti u pisanom obliku najbližoj poslovnici Allianza, putem telefaksa, Allianz informacijskog centra (putem besplatnog broja telefona 0800 5000) ili putem ON LINE prijave. Prijavu je, uz dostavu potrebne dokumentacije, potrebno izvršiti odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana nastanka osiguranog slučaja.  Allianz sugerira da štetu prijavite putem Allianz informacijskog centra (putem besplatnog broja telefona 0800 5000) ili ON LINE prijavom, a Allianz će organizirati procjenu štete u za Vas najpogodnije vrijeme (ukoliko je ista potrebna).

 3. VOZILO JE POPRAVLJENO - MORAM LI OSOBNO DONIJETI RAČUN U ALLIANZ?

  Po okončanju popravka,  kako bi uštedjeli Vaše vrijeme i novac, a prije predaje vozila od strane servisne radionice Allianz savjetuje da servisna radionica pošalje račun popravka na e-mail: prijava.steta@allianz.hr ili na telefaks (01/3670-379). Naravno, ako želite možete i osobno donijeti račun popravka u poslovnicu prijave zahtjeva. Na Vaš zahtjev Allianz će izvršiti direktno isplatu troškova popravka servisnoj radionici (samo za fizičke osobe).

 4. KOJA JE DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU ŠTETE IZ AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI?

  Kako bi obrada Vašeg zahtjeva bila što brža Allianz sugerira da već kod prijave štete ispunite i predate slijedeće obrasce i dokumente:

  • Obrazac Prijava kasko štete s naznačenim načinom izvršenja isplate s naznačenim načinom izvršenja isplate (broj računa vlasnika vozila i naziv banke u kojoj je isti otvoren),
  • Presliku  prometne dozvole oštećenog vozila,
  • Presliku vozačke dozvole (ako je vozilo bilo u vožnji u trenutku nastanka prometne nezgode)
  • Presliku zapisnika o alkotestiranju (ukoliko je provedeno)
  • Presliku Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka ili Zapisnika o očevidu MUP-a
  • U slučaju krađe osiguranog vozila potrebno je dostaviti i:

   • Potvrdu MUP-a, kojem je prijavljena krađa vozila, da nakon isteka perioda 30 dana od izvršene krađe vozilo nije u međuvremenu pronađeno,
   • Ako vozilo nije pronađeno u roku od 30 dana potrebno je vozilo odjaviti u nadležnoj Policijskoj upravi, te dostaviti slijedeću dokumentaciju:

    • Odjavljenu prometnu dozvolu
    • Odjavljenu knjižicu vozila
    • Sve ključeve vozila

Ukoliko želite prijavu izvršiti dolaskom u prostorije Allianza, putem pošte ili faxa priložene obrasce ispunite te ih proslijedite uz prijavu zajedno s nabrojenom dokumentacijom.

DOWNLOAD OBRAZACA ZA PRIJAVU: