www.allianz.hr   Moj Allianz
ONLINE PRIJAVA ŠTETE
Što učiniti u slučaju nastupa osiguranog slučaja?
Što učiniti u slučaju nastupa osiguranog slučaja po polici osiguranja života?
 1. U slučaju doživljenja, otkupa ili nastupa smrti pribavite Potvrdu porezne uprave o korištenju premije osiguranje života kao porezno priznate olakšice: ukoliko je u cijelosti sva uplaćena premija osiguranja života korištena kao porezna olakšica ovu Potvrdu zamijeniti će Vaša Izjava o korištenju premije osiguranja kao porezne olakšice. Ispunite odgovarajući obrazac vezan uz nastali osigurani slučaj. Za sva dodatna pitanja na raspolaganju vam stoji Allianz informacijski centar na besplatnom broju telefona 0800 5000.
 2. Dokumentaciju za isplatu ugovorene svote po doživljenju i otkup potrebno je dostaviti na adresu: Allianz Zagreb d.d., Sektor za životna osiguranja, PP 3, 10002 Zagreb.
 3. U slučaju nastanka smrtnog slučaja, prijavu smrtnog slučaja osiguranika moraju izvršiti korisnici po polici osiguranja života uz dostavu potrebne dokumentacije. Dokumentaciju za prijavu slučaja smrti potrebno je dostaviti na adresu: Allianz Zagreb d.d., Sektor za obradu šteta, PP 3, 10002 Zagreb.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA SLUČAJ DOŽIVLJENJA (ISTEKA POLICE OSIGURANJA ŽIVOTA)

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA SLUČAJ OTKUPA POLICE

  

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU SMRTNOG SLUČAJA

 • Izvornik police osiguranja
 • Ispunjen obrazac Prijava smrtnog slučaja s naznačenim načinom izvršenja isplate (broj računa i naziv banke u kojoj je isti otvoren)
 • Dokaz o srodstvu (rješenje o nasljeđivanju, vjenčani list, rodni list, rješenje organa skrbništva)
 • Otpusno pismo iz bolnice/nalaz mrtvozornika ili obdukcijski nalaz
 • Smrtni list
 • Dokaz o nastanku osiguranog slučaja kod smrti zbog nezgode (zapisnik o očevidu, preslika vozačke dozvole, preslika prometne dozvole i sl.).
 • Potvrdu Porezne uprave o (ne)korištenju porezne olakšice za sve vrijeme trajanja osiguranja (kod uzajamnog osiguranja života za oba osiguranika) ovu Potvrdu izdaje Porezna uprava na osnovu Izjave o korištenju poreznog izdatka temeljem police životnog osiguranja (za Poreznu upravu)
 • Ispunjen obrazac Potvrda aktualnog poslodavca za tekuću godinu (samo ako je bilo uplata u tekućoj godini i ugovorena je mjesečna dinamika plaćanja; napomena: vidjeti točku 2.); kod uzajamnog osiguranja života za oba osiguranika).

  

NAKNADA PRILIKOM ROĐENJA PRVOG ROĐENOG DJETETA

Ukoliko je Polica ugovorena po Uvjetima za osiguranje života 901-0404 ili 901-0206, u slučaju rođenja prvog djeteta, po polici osiguranja života osiguratelj isplaćuje majci djeteta (koja je osiguranik po polici) naknadu za opremu djeteta rođenog u vrijeme trajanja osiguranja u visini 3% od ugovorene svote za slučaj doživljenja. Naknada se isplaćuje za jedno dijete pod uvjetom da je rođeno nakon najmanje 9 mjeseci od dana početka osiguranja. Naknada se isplaćuje za police ugovorene M4 cjenikom.
Ukoliko je Polica ugovorena po Uvjetima za osiguranje života 902-0800 ili 901-0102 ili 901-0397, te ako je ugovoreno uzajamno osiguranje supružnika (MZ cjenik), osiguratelj je u obvezi isplatiti supružnicima naknadu za opremu prvog rođenog djeteta u visini koja odgovara pomoći za opremu novorođenog djeteta utvrđenu čl. 39. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Naknada se isplaćuje pod uvjetom da je dijete rođeno nakon isteka 12 mjeseci od dana početka osiguranja.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU ROĐENJA PRVOG ROĐENOG DJETETA


Ukoliko želite prijavu izvršiti dolaskom u prostorije Allianza, putem pošte ili faxa priložene obrasce ispunite te ih proslijedite uz prijavu zajedno s nabrojenom dokumentacijom.

DOWNLOAD OBRAZACA ZA PRIJAVU:

 1. PDF Izjava o korištenju poreznog izdatka temeljem police životnog osiguranja (za poreznu upravu)

 2. PDF Izjava osiguranika o korištenju poreznog izdatka temeljem police životnog osiguranja

 3. PDF Potvrda poslodavca za poreznu olakšicu

 4. PDF Obrazac za prijavu rođenja djeteta

 5. PDF Obrazac za zahtjev za isplatu ugovorene svote

 6. PDF Obrazac za zahtjev za otkup/kapitalizaciju ugovora o osiguranju

 7. PDF Obrazac za prijavu smrtnog slučaja