www.allianz.hr   Moj Allianz
ONLINE PRIJAVA ŠTETE
Što učiniti u slučaju nastupa osiguranog slučaja?
Što učiniti u slučaju nastupa osiguranog slučaja po polici osiguranja imovine (Kuća+, Dom+) ili osiguranja kućnih ljubimaca?
 1. ALLIANZ SAVJETUJE: ŠTO UČINITI U SLUČAJU ŠTETE NA OSIGURANOJ IMOVINI?

  • U slučaju nastupa osiguranog slučaja potrebno je poduzeti sve mjere kako oštećeni objekt ili oštećene stvari ne bi bile izložene daljnjim oštećenjima.
  • Nastalo stanje na oštećenom objektu ili stvarima mora biti nepromijenjeno do prijave štete osiguratelju i dolaska predstavnika osiguratelja radi procjene štete osim ukoliko je isto promijenjeno radi smanjenja opsega oštećenja. Ako se pristupi popravku, obavezno sačuvati zamijenjene dijelove za potrebe mogućeg očevida.


 2. KAKO I GDJE PRIJAVITI ŠTETU NA OSIGURANOJ IMOVINI / KUĆNOG LJUBIMCA?

  Prijavu štete moguće je prijaviti u pisanom obliku najbližoj poslovnici Allianza, putem telefaksa, Allianz informacijskog centra (putem besplatnog broja telefona 0800 5000) ili putem ON LINE prijave. Prijavu je, uz dostavu potrebne dokumentacije, potrebno izvršiti odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana nastanka osiguranog slučaja.  Allianz sugerira da štetu prijavite putem Allianz informacijskog centra (putem besplatnog broja telefona 0800 5000) ili ON LINE prijavom. Allianz će organizirati procjenu štete u za Vas najpogodnije vrijeme (ukoliko je ista potrebna).

  Oštećenja na imovini: moraju biti nepromijenjena do prijave štete osiguratelju i dolaska predstavnika osiguratelja radi procjene štete (nakon poduzimanja mjera za smanjenje daljnjih oštećenja).


 3. KOJA JE DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU ŠTETE NA OSIGURANOJ IMOVINI?

  Kako bi obrada Vašeg zahtjeva bila što brža Allianz sugerira da već kod prijave štete ispunite i predate slijedeće obrasce i dokumente:

  • Obrazac Prijava štete na imovini s naznačenim načinom izvršenja isplate (broj računa vlasnika vozila i naziv banke u kojoj je isti otvoren),
  • Ukoliko je nastupila osigurana opasnost provalne krađe, požara, razbojstva ili vandalizma nakon provale, potrebno je dostaviti i:
  • Potvrdu nadležnog MUP-a vezanu uz nastup osigurane opasnosti,
  • Specifikaciju odštetnog zahtjeva (marka, količina, godina proizvodnje, i dr.)
  • Račune kupnje otuđenih stvari
  • Ukoliko je nastala šteta na kućanskim aparatima zbog djelovanja električne energije, potrebno je dostaviti i:
  • Račun popravka (ako je popravak već izvršen)


 4. KOJA JE DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU ŠTETE KOD OSIGURANJA KUĆNOG LJUBIMCA?

  Kako bi obrada Vašeg zahtjeva bila što brža Allianz sugerira da već kod prijave štete ispunite i predate slijedeće obrasce i dokumente:

  • Obrazac Prijava štete za kućne ljubimce s naznačenim načinom izvršenja isplate (broj računa vlasnika kućnog ljubimca i naziv banke u kojoj je isti otvoren),
  • Račun za liječenje, operacije, hospitalizaciju ili eutanaziju, ako je provedeno.
  • Račun za kupljene lijekove.
  • Račun za troškove oglašavanja.
  • Ukoliko je nastupila osigurana opasnost zbog požara ili kaznenim dijelom treće osobe, potrebno je dostaviti i: Potvrdu nadležnog MUP-a vezanu uz nastup osigurane opasnosti.

Ukoliko želite prijavu izvršiti dolaskom u prostorije Allianza, putem pošte ili faxa priložene obrasce ispunite te ih proslijedite uz prijavu zajedno s nabrojenom dokumentacijom.

DOWNLOAD OBRAZACA ZA PRIJAVU: